Budget KH7

Då vi inför detta lajvet beslutat oss för att köra med en så kallad  solidarisk anmälningsavgift har det varit svårt att planera för en exakt budget i förväg. Därför har lajvet räknat med att merparten av deltagarna skall betala den lägsta avgiften, och därmed räknat med en låg budgt med möjlighet för att kunna lägga till budgetposter närmare lajvet.

 

För en inblick i budget kan man här se den exempelbudget som delades med Krigshjärtas styrelse nära inpå lajvet.  Förutom lajvavgifter har föreningen Krigshjärtan gått in  med 11 000 kronor för att stödja lajvet. därtill har medlesmskap i föreningen Krigshjärtan ingått i deltagaravgiften.