Praktiskt

När 9-14 juni, 2015
Var Kopparbo lägeranläggning. Bergslagen. Västmanlands län.
Kostnad Solidarisk anmälningsavgift på 500, 700 och 1000 kr.

När och var kommer lajvet att vara?

Krigshjärta 7 kommer att spelas den 9-14 juni år 2015. Obligatorisk incheckningsdag är tisdagen den 9’e juni. Samtliga deltagare skall vara på plats och slå upp lägret under den dagen. Spelet börjar på morgonen, onsdagen den 10’e och pågår dygnet runt tills på eftermiddagen lördagen den 13’e. På lördagskvällen är det efterfest för alla deltagare, men de deltagare som vill kan åka hem redan på lördagen. Söndagen är pack- och städ-dag, samtliga deltagare ska ha utrymt området innan söndag kväll.

Arrangemanget kommer vara ute på området under ett antal dagar innan deltagarna kommer. För de deltagare som behöver komma och slå upp läger tidigare – kontakta arrangemanget.

Hur anmäler jag mig till Krigshjärta 7?

Du köper en biljett till arrangemanget. Biljetten är giltig för en (1) deltagare under hela arrangemanget. Biljetter är inte återbetalningsbara men kan säljas vidare till en annan deltagare under förutsättning att arrangemanget kontaktas så att deltagarlistan kan korrigeras.

Allt deltagande sker på egen risk. Arrangemanget tar ej ansvar för dig eller dina egendomars säkerhet men kommer att göra allt för att förhindra olyckor. Samtliga deltagare måste vara 18 år fyllda, eller deltaga med målsmans underskrift, en “fadder” på lajvet och efter att ha diskuterat med projektgruppen..

Hur mycket kostar en biljett?

På Krigshjärta 7 använder vi en solidarisk anmälningsavgift, det innebär att du betalar utifrån de ekonomiska möjligheter du själv har. På det här sättet kompenserar vi för de klassklyftor och behov som finns i vårt samhälle och ger så alla deltagare möjligheten att delta utifrån sina egna förmågor. Du avgör själv vilken ekonomisk situation du har – så missbruka inte den här möjligheten. I biljettkostnaden ingår medlemskap i Föreningen Krigshjärtan, vilket är obligatoriskt för deltagande av försäkringsskäl.

Studenter, arbetslösa, låginkomsttagare, resande från andra länder m.fl. betalar 500 SEK.
Arbetande deltagare med en dräglig inkomst betalar 700 SEK.
Du kan också välja att åka med Supportbiljett, då betalar du 1000 SEK och får ditt namn på vår tack-lista. Du bidrar också till att göra lajvet bättre.

Betalningen betalas in till föreningens konto.
postgiro 169 89 48-5 Krighsjärtan, men tänk på att du först måste anmäla dig via systemet för att få tillgång till den kod som behövs.

Biljetten kan du köpa här

 Vad ingår i biljettpriset?

I biljettpriset ingår rätten att delta på arrangemanget. Krigshjärta 7 står för vatten och sanitet för sina deltagare. Med andra ord dricksvatten, duschmöjligheter och dass. Tvätta sig kan man göra i den närliggande sjön (den är inlajv) eller i någon av de kallvattensduschar som finns på området. Dass och dricksvatten finns lättillgängligt över hela området.

Varje deltagare ansvarar själv för sin egen mathållning, boende samt transport till och från området. Om enskilda privata parter vill ordna lösningar för stora grupper görs detta på dessa parters egna engagemang.

Off-regler för lajvet?

Vi vill att alla deltagare noggrannt läser lajvets policy för jämställdhet, och följer denna.

Vidare gäller Sveriges lagar på plats, och de regler förmedlade i utskicken. Se till att läsa dessa noggrannt.
När det kommer till alkohol så får man varken dricka på spelområdet, eller befinna sig där medans man är påverkad (man får alltså inte komma tillbaka till spelområdet förräns man är nykter). Efter lajvet kommer det att vara en efterfest, det är då tillåtet att dricka medhavd alkohol.

Påträffar man en berusad deltagare på spelområdet, säg till en arrangör.

 

Hur engagerar jag mig inför spelet?

Krigshjärta 7 satsar stort på deltagarengagemang och uppmuntrar alla initiativ! Som på medeltida lajv i övrigt kommer mycket av ditt engagemang ske i din grupp. Inom gruppen kommer ni tillsammans arbeta med roller, utrustning och allt annat som ni kommer behöva till lajvet. Det finns också ett stort internet-community för Krigshjärta-kampanjen på Facebook. Det rekommenderas att titta in där och ta del av det idé-utbyte som sker mellan olika deltagare så ofta du kan.

För mer information om deltagarengagemang samt för diskussioner om lajvet hänvisar vi primärt till vår facebookgrupp [https://www.facebook.com/groups/krigshjartan/?fref=ts] . För kontakt med projektgruppen – skicka ett mail till KH7@krigshjarta.com.