På Plats

Off regler

Alkohol

När det kommer till alkohol så får man varken dricka på spelområdet under spel, eller befinna sig där medans man är påverkad (man får alltså inte komma tillbaka till spelområdet förräns man är nykter). Efter lajvet kommer det att vara en arrangerad efterfest, det är då tillåtet att dricka medhavd alkohol starkare än det man kan köpa i svenska matbutiker.

Påträffar man en berusad deltagare på spelområdet, säg till någon ur projektgruppen.

Policy

Vi vill att ni tänker på och agerar efter de policys som gäller för lajvet.

Allergier

Tänk på att det är totalt förbud  mot jordnötter  på lajvområdet, detta på grund utav flertalet närvarande grovt allergiska. Tänk på era vänner, och tänk på att även andra tilltugg kan innehålla jordnötter.

Sjukvård

Det kommer finnas en sjukvård tillgängligt vid off-huset bakom gilleslägret. Denna kommer innehålla sjukvårdsutrustning för akutvård, t.ex nackstöd. Denna finns inte där för smärre blesyrer utan för akuta situationer.

Från här kommer vi även ha tillgång till bil för akuta situationer.

Regler knutna tilll spelet

Speltider

Även om vi liksom under tidigare KH inte vill se stora anfall på härlägren, vill vi understryka att det liksom på KH 6 råder lägerfrid även även från lättare anfall mellan 23:00 och 07:00. Detta för att säkerställa lägerfrid och möjlighet nattsömn.

Vill man aktivt söka upp en aktiv möjlighet för konfrontation med fienden, nattvakt och spaning kan man söka sig till någon utav utposterna, då dessa är fira att anfalla och försvara 24 timmar om dygnet. Detta hoppas vi ger möjlighet för spelare att få det spel som man vill ha, genom att aktivt söka sig till en “aktiv” punkt.  Även om det kommer vara någorlunda ljust vill vi att ni tänker på andras säkerhet utifall att det skulle komma till strid.

 

Utpost 214

Det kommer finnas en berättelse knuten till platsen kalllad Utpost 214. En del av denna är berättad genom olika papper och “dagböcker”. Är man intresserad av detta spelet, eller kastas in i det, tänk på att för andra spelares skull inte avlägsna dessa papper från platsen. Låt dom ligga kvar för att andra spelare skall kunna ta del av det spelet.

Det spel som gäller blodslunga, eller de “effekter ” som finns att spela på i Utpost 214 är frivilliga, och finns där som hjälpmedel  om man känner att man vill ha hjälp i vart man skall ta sitt spel, eller om man vill ha inspiration. Dom finns inte där för att styra någon spelare, eller någon grupp i hur dom skall köra sitt spel. Det är viktigt att tänka på att varje spelares spel är deras spel att bestämma över.

Kontakt

Projektgruppen kommer att försöka att vara så tillgängliga som möjligt under lajvet, för att göra det lättare att hitta oss, se lista nedan:

Maria Roden kommer att spela befäl för Kompani Edelweiss. Primärt finnas kontaktbar för Gillespelare

För kontakt innan lajvet, ring: 0731 51 45 67

Peter Edgar
kommer att spela Jorgalsk arbetare som primärt kommer att finnas på Cordovsidan, men kommer kunna röra sig över området.

För kontakt innan lajvet, ring: 0763 38 21 58

Hampus Ahlbom finns primärt tillgänglig i SLP huset, bakom gilleslägret. Finns också tillgänglig över telefon för stab på båda sidor..

Robin Berglund finns primärt tillgänglig i SLP huset, bakom gilleslägret eller i spel.