Regeluppdatering – Avståndsvapen

Hej

 

När vi släppte reglerna för lajvet poängterade vi att den primära ändringen var hur tunga rustningar fungerade. Med skillnaden att dom nu kan nötas ner på ett annat sätt än tidigare.  Dock kom en annan regeländring med, en regeländring som inte riktigt var planerad: Att pilar, jämfört med tidigare, gör mindre skada.  Lite ett misstag från vår sida. (ingen är perfekt, och allt det där)

Detta vill vi rätta till. Pilar gör alltså, precis som under tidigare lajv 2 i skada mot allt utom de tungt rustade. (tidigare var de tungt rustade immuna).
Rätt skall vara rätt, och vi tycker ju ändå om att skjuta grejer på varandra.
vi skall försöka editera även grunddokumentet, men det är lite knöligt från “fält”.

Med dett sagt, tänk på att vara generösa i er spelstil, även under striderna. Detta är en gemensam upplevelse, där upplevelsen frodas med givande och tagande. Även om alla liknande lajv har ett tävlingsmoment bör inte vinnarskallen påverka upplevelsen  i en strid mellan spelares roller.

lisa