Sidorna i kriget

För att läsa om de kompanier och fanor som kommar att finnas på lajvet, läs mer här:

Fanor och kompanier på KH7

Gillet

mörk knektSom anställd av Gillet är du en del av en organisation med makt nog att styra länder och förändra framtiden – en framtid där ditt värde endast mäts efter dina prestationer och tyngden på din börs. Gillet är en handelsorganisation som når stora delar av världen. Dess huvudsäte finns i kuststaden Jakow, en av de mest moderna städerna i hela Dönland, och Gillets ideal av individuell frihet, personlig lycka och välstånd har spritt sig till det dönländska folket. Organisationen drivs dels av en framåtsträvande upptäckslust och dels av  jakten på profit, driven utav den i samhället krävda och uppmuntrade girigheten. I Gillet finns landsknektar med färgglada slitsar, lutmusik, upptäcktsresande och tunga guldmynt, men också luftskepp, krutvapen och experimentella ångmaskiner. Organisationens dräktskick är inspirerad av renässansens, men idealen är upplysningens: frihet, skönhet och utveckling. Till detta kommer inslag av steampunk, som tar formen av allt från fallskärmshoppande knektar till sotiga mekaniker. Ändlös rikedom blandas med en bottenlös fattigdom utan skyddsnät.

Vår vision med Gillet är att det skall vara en brokig och varierad grupp som omfattar många olika människor, mentaliteter, kulturer, religioner och nationaliteter – både från Dönland och utifrån. I denna blandning av människor finns många motsättningar, men en stark kraft binder dem samman: kontrakten. Kontraktet är ditt bevis på status i världen – och kontraktet är något närmast heligt som man gör sitt bästa för att följa. Livets värde och flöde är skrivet i advokaterna och notariatets bläck, där linjer på ett papper bevisar familj starkare än vad blod gör.  Här finns alla sorters individer, och de flesta kämpar för sin överlevnad i ett samhälle styrt av pengar, där den starkes rätt råder och man föds med extremt olika förutsättningar. I vårt arbete med Gillet har vi låtit oss inspireras av Hansan och de stora handelskompanierna som de europeiska stormakterna grundade under kolonialtiden.

Mer information om Krigshjärtas folk och fiktion finns på http://kh6.se/kampanjvarld/

Cordovien

slagfalk!Cordovien är kanske Mineas yngsta rike och grundades i en tid präglad av förändring. Med detta är Cordovien ett land olikt alla andra. Landets folk är uppfödda i en vision av att inte upprepa och repetera historiens misstag. En ädel ambition med en mörk baksida. I landet råder välfärd och ordning men detta till ett pris. Som cordov är du ett del av ett kollektiv som styrs och kontrolleras med järnhand av det komplexa maskineri som är den Cordovska staten. Livet i Cordovien kan verka bekymmersfritt och sunt men varje enskild medborgares steg och ord kontrolleras och formas av en minutiös propagandamaskin som intalar var och en att landets väl alltid kommer före individen. Lika mycket som Cordovien ger så tar hon och priset för välståndet är att varje cordov förväntas betala i blod. Cordovien folk ser ingen skillnad på de sina. Det existerar inga skillnader mellan människor och begreppet rik och fattig är endast begrepp som de  sinom tid helt hoppas radera från den kända världen. Män och kvinnor bär likadana klädesdräkter och fullständig jämställdhet råder. Familjer är uppdelade i stora kollektiv som arbetar och brukar jorden helt efter Salens direktiv. Cordovien präglas dock av stark xenofobi och en rädsla för snabb utveckling. Allting måste noga granskas och prövas för att inget skall råka rubba den sköra balansen i landet – en balans som fått sitt yttersta uttryck i den mystiska och komplexa “landssjälen”, Cordoviens religiösa dyrkan av landet och folket. Som krigsmakt räknat är Cordovien starkt. En stor värnpliktsarmé frontad av specialiserade yrkessoldater med obeveklig disciplin. Den teknologiska nivån inom militären är låg men antalet soldater och deras beslutsamhet är desto större.

Cordovien är visionen av en mycket homogen kultur där varje cordov är en kugge i ett stort maskineri. Varje medborgare är utbytbar och personer som agerar eller talar i individuella termer ses som paria eller straffas. Människorna lever i enheter med specifika syften och deras behov bestäms och tillgodoses inom starka ramar. Samhället är kraftigt militariserat efter åratal av krig och revolutioner – så uniforma drag går igen även i det civila. Armén är uppbyggd genom specialister med givna uppgifter på slagfältet. Kolonner med sköldbärande linjesoldater, armborstskyttar eller tungt bepansrade chocktrupper samverkar under övervakning av politiska officerare som bedömer varje handling efter Salens direktiv. Oräddhet och disciplin förväntas av alla och när en cordov faller väntar otaliga att ta dennes plats. Cordoviens inspiration är många av de totalitära regimer och hederskulturer vi sett genom historien. Alltifrån det feodala Japan till Nazi-Tyskland, Sovjet eller vår tids Nord-Korea. En enligt sig själv ofelbar kultur med ett öde att härska.

Mer information om Krigshjärtas folk och fiktion finns på http://kh6.se/kampanjvarld/