Utskick

Till Krigshjärta VII har vi samlat mycket av den information som deltagare behöver ta del av i praktiska PDF-filer!cordov_salit

Under våren 2015 kommer vi att publicera och kontinuerligt uppdatera fyra primära utskick. När dessa utskick uppdateras kommer deltagare att bli informerade via de informationskanaler som finns. Främst är detta via facebook-kanalerna.

Vid tillfällen kommer vi även att uppdatera med bonusutskick som kanske går in mer specifikt på en speciell del av scenariot eller dess bakgrund.

Speldesign & spelregler
Dessa utskick handlar om lajvets speldesign, stridsspel och regelverk. Det första finner du här – Speldesignutskicket

För att göra det så lätttillgängligt som möjligt har vi valt att lägga de konkreta stridsreglerna separat, de kan ni hitta här – Stridsregler

Scenarioutskicket
Detta utskick handlar om lajvets scenario, platsen vi befinner oss på samt de roller och koncept man kan spela och deras utrustningskrav. Det finner du här – Scenarioutskicket

Cordovutskicket
Kan du hitta här. Det innehåller information om fänikan och dess fanor och och lite information om vad som hänt tiden innan lajvet.

Gillesutskicket
Kan du hitta här Det innehåller information om regementet och dess kompanier och och lite information om vad som hänt tiden innan lajvet.